Toegankelijkheid

Gemeente Brunssum streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening.

De gemeente doet dit in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring Samen aan zet

Deze verklaring geldt voor het hoofddomein https://www.brunssumsamenaanzet.nl.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring Samen aan zet nu

<LINK EN AFBEELDING INVOEGEN>