Voortgang project – waar staan we nu?

De komende maanden gaan we flink aan de slag om samen met de Brunssumers van Samen aan zet een succes te maken. Een overzicht van de stappen die we het komende jaar doorlopen vind je hieronder.

Fase

Maand

Voorbereidingsfase Mei & Juni
Publieke raadpleging: waar mogen we meer aandacht aan geven in Brunssum? Juli
Analyse resultaten raadpleging Augustus
Voorbereiden voor werksessies Augustus & september
Werksessies Oktober
Evalueren & terugkoppelen November
Vervolg Vanaf December

Publieke raadpleging en werksessies

Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren aan dit project. De publieke raadpleging, waarbij we je vragen hoe jij vind dat Brunssum mooier en beter kan worden, is vanaf begin juli in te vullen. Aanmelden voor de werksessies kan vanaf september, meer informatie volgt.